Friday, August 31, 2007

BLOGGER မိန္းကေလးမ်ားအတြက္သတင္းေကာင္း
ဂ်စ္တူးမျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ဟုယံုၾကည္သူတိုင္း ရုပ္ရွင္မင္းသမီးအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

လင္းရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးမွဒါရိုက္တာအိအိခိုင္ရိုက္ကူးမည့္ငယ္သူမို႔မသိပါရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ႏြယ္(ေခၚ)ဂ်စ္တူးမအျဖစ္ပါ၀င္ သရုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ရုပ္ရွင္မင္းသမီး(အျမန္)လိုအပ္္လ်က္ရွိေၾကာင္း လင္းရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးမွ ဒါရိုက္တာအိအိခိုင္မွ MK Media သို႔ဆက္သြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ စာေရးဆရာမမစႏၵာ၏ “ငယ္သူမို႔မသိပါ" ၀တၳဳကိုႀကိဳတင္ဖတ္ရွဳကာ မိမိကုိယ္မိမိအဆိုပါ၀ထၱဳထဲမွဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာႏြယ္(ေခၚ) ဂ်စ္တူးမျဖစ္နိုင္ေလာက္သည္၊ မိမိကုိယ္မိမိပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလာက္သည္ဟုယံုၾကည္ယူဆပါက လင္းရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး အမွတ္(၂၀၉/၃)၊ ၃၆လမ္း (အထက္)၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ စာတိုက္မွျဖစ္ေစလိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္စြတ္ကာ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ေမလ(၃၁)ရက္ေန႔ညေန(၅)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟုဆိုသည္။ေလွ်ာက္ထားသူသည္အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ(၂၂)ႏွစ္အတြင္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီးမိဘအုပ္ထိန္းသူခြင့္ျပဳခ်က္ပါရွိရမည္ဟုဆိုသည္။ထို႔အျပင္ေရွ႕တည့္တည့္တစ္ပံု၊ ေဘးတိုက္တစ္ပံု၊ တစ္ကိုယ္လံုးတစ္ပံု၊ စုစုေပါင္းဓါတ္ပံု(၃)ပံု ပါရွိရမည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ေလွ်ာက္တားသူသည္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာအျပည့္အစံုႏွင့္ဆက္သြယ္ရမည့္တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ေဖာ္ျပရမည္ဟုဆိုသည္။ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွပဏာမေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား အားဇာတ္၀င္ခန္းအခ်ိဳ႕တြင္သရုပ္ေဆာင္ကာအကဲျဖတ္အဖြဲ႔မွေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မည္ဟုဆိုသည္။

အခ်စ္ဂ်ာနယ္

No comments: