Friday, August 31, 2007

သင္းဖြဲ့စိတ္ဓာ


အုိင္တီေခတ္ KNOWLEDGE လုပ္သားနဲ့ သင္းဖြဲ့စိတ္ဓာတ္

ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔အတူ ေဆာ့ဖ္ဝဲ တီထြင္ေရးသားမႈ (software development) လုပ္ငန္းဟာလည္း ကမၻာနဲ႔အဝန္း တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းဟာ ေငြေၾကးဓနအင္အားႂကြယ္ဝမႈထက္ လူသားတုိ႔ရဲ႕အသိဉာဏ္ပညာ (knowledge) ကုိအေျချပဳတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြအတြက္ပါ ေရရွည္မွာအားထားရမယ့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားတစ္ခုပါ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ လူသားအရင္းအျမစ္ (human resources) ကုိ ပဓာနျပဳတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ လူသားေတြရဲ႕ အရည္အေသြးျမင့္ရင္ ျမင့္သေလာက္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ လူေတြရွိ႐ုံနဲ႔ ၿပီးေရာလား၊ ေနာလစ္ခ်္လုပ္သား (knowledge worker) ေတြ မ်ားျပား႐ံုနဲ႔ ရေရာလားဆုိေတာ့လည္း မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဘယ္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ဳိးအတြက္မဆုိ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံ (infrastructure) ကုိေတာ့ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမွာပါ။ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေရးသားတီထြင္ထုတ္လုပ္ရာမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံႀကီးေတြက ေနာလစ္ခ်္လုပ္သား (ဝါ) ေဆာ့ဖ္ဝဲဒီဗေလာ့ပါေတြရဲ႕လုပ္ခလစာဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာထက္ အဆတစ္ရာဝန္းက်င္ ႀကီးျမင့္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီႀကီးေတြဟာ သူတုိ႔ ႏုိင္ငံျပင္ပရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြကပ႐ုိဂရမ္မာေတြဆီ လုပ္ခေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ အပ္ႏွံလာၾကပါၿပီ။

ဒီလုိဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး စက္မႈႏုိင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ ျပည္ပမွအရင္းအျမစ္ရယူမႈ (out-sourcing) ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြက အုိင္တီပညာရွင္လုပ္သားေတြအဖုိ႔လည္း စုိ႔စုိ႔ပုိ႔ပုိ႔ဝင္ေငြရေနၾကပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြထဲမွာဆုိရင္ အိႏၵိယဟာ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသားတီထြင္မႈမွာ ထိပ္တန္းေရာက္ေနၿပီး အုိင္တီပညာရွင္ေတြဟာ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြ ရွာေဖြေပးႏုိင္သူမ်ားေတာင္ ျဖစ္လာၾကပါၿပီ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ျပည္ပေဆာ့ဖ္ဝဲေဟာက္စ္တခ်ဳိ႕ကအပ္ႏွံတဲ့ အသုံးခ်ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကုိ ေမာ္ဂ်ဴးအလုိက္ လက္ခံေရးသားမႈေတြ ရွိေနပါၿပီ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဆဲကာလျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မျပည့္စုံမႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္ ေနာလစ္ခ်္လုပ္သား နည္းပါးေနမႈေတြေၾကာင့္ လတ္တေလာကာလမွာ ဒီလုပ္ငန္းဟာ မတြင္က်ယ္လွေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေမြးရာပါဗီဇအရ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္ေတြးေခၚတတ္မႈစြမ္းရည္မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံသားေတြထက္ နည္းနည္းမွမေလ်ာ့တဲ့ ျမန္မာတို႔အဖုိ႔ ေဆာ့ဖ္ဝဲတီထြင္ေရးသားမႈလုပ္ငန္းဟာ အနာဂတ္မွာ အဓိကပင္မ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြရွာေဖြေပးတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာမွာေသခ်ာပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သတိျပဳစရာတစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သင္းဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္(team spirit) ရွိဖုိ႔ပါပဲ။ ေဆာ့ဖ္ဝဲလုပ္ငန္းဟာ 'ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္ေတြးေခၚမႈနဲ႔ မိနစ္မျခား တရစပ္တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အုိင္တီနည္းပညာ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝမႈတုိ႔အေပၚမွာ အဓိကအားထားၾကရတာပါ။ ဒီလုိအရည္အေသြးေတြနဲ႔ ျပည့္စုံဖုိ႔ဆုိရင္ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္း လုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ ေတြးေခၚႀကံဆလုိ႔ရထားတာေတြ၊ ေလ့လာမွတ္သားထားတာေတြကို အျပန္အလွန္မွ်ေဝမႈ (share) လုပ္ၾကဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲေဟာက္စ္တစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စက အရမ္းေတာ္ေန႐ုံနဲ႔ ဘယ္လုိမွမေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူး။ ျပည့္စုံၿပီး အဆင့္ျမင့္တဲ့ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြ တီထြင္ေရးသားေပးႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ စနစ္သ႐ုပ္ခြဲသူ၊ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲသူတုိ႔ကအစ ပ႐ုိဂရမ္မာေတြအလယ္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္ေရး (quality control) လုပ္သူမ်ားအဆုံး အားလုံးဟာ အရည္အေသြးျပည့္ဝေနဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီလုိ ျပည့္ဝဖုိ႔အတြက္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကား ကုိယ္သိထား၊ တတ္ထားတာေတြကုိ အျပန္အလွန္ဖလွယ္တဲ့ အေလ့အထရွိဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

မိမိတစ္ဦးတည္း ေတာ္ေန၊ ခြၽန္ေန၊ တတ္ေန႐ုံနဲ႔ ေဆာ့ဖ္ဝဲေကာင္းးတစ္ခု ထြက္ေပၚမလာႏုိင္ဘူး။ မိမိအပါအဝင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေဟာက္စ္တစ္ခုလုံး ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေနမွသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲေကာင္းေတြ တီထြင္ေရးသား ထုတ္လုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္သမွ်ကုိ မိမိနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အားလုံးဆီ မထိန္မခ်န္ဘဲ ေဝမွ်ေပးသြားရမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးရွိေနၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ကုိယ္တုိင္ေတာ့ အားစုိက္ေတြးေခၚႀကံဆမႈ၊ ေလ့လာဆည္းပူးမႈမလုပ္ဘဲ သူတစ္ပါးဆီကခ်ည္း ရသမွ်ခူးၿပီး၊ ခပ္ၿပီးသားအသင့္ယူစားတတ္တဲ့ ဓေလ့စ႐ုိက္မ်ဳိးမရွိဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ သူမ်ားေလ့လာထားသမွ်ကုိသာ အဆင္သင့္ရယူတတ္တဲ့သူေတြခ်ည္း မ်ားေနျပန္ရင္လည္း အဲဒီေဆာ့ဖ္ဝဲေဟာက္စ္မွာ ဘယ္သူမွအပင္ပန္းခံ ႀကံဆ၊ ေလ့လာဆည္းပူးမႈေတြ လုပ္ၾကေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းမွာ သင္းဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ရွိၾကဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ေယာက္ေကာင္းႀကိဳးစားၿပီး တတ္ထား၊ သိထားသမွ် ခ်ဳိထား၊ ဝွက္ထားတတ္သူေတြေရာ၊ ေရသာခုိအေခ်ာင္လုိက္တတ္သူေတြပါ မရွိပါမွ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲေဟာက္စ္တစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။

မၾကာေတာ့တဲ့ အနာဂတ္ကာလတစ္ခုမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလူငယ္ေတြဆီကုိ ေဆာ့ဖ္ဝဲတီထြင္ေရးသား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆုိတဲ့ 'အခြင့္အလမ္းေကာင္း' တစ္ခု ေရာက္လာေတာ့မွာပါ။ အဲဒီအခြင့္အလမ္းေကာင္းကုိ ျမန္မာလူငယ္ ေနာလစ္ခ်္လုပ္သားမ်ားအေနနဲ႔ အမိအရဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ ေေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ထားရမွာကေတာ့ 'သင္းဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္' သာလွ်င္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

No comments: