Sunday, September 16, 2007

ရဟတ္ယာဥ္ေတြဘာေၾကာင့္ေလထဲမွာမေရြ႕မလ်ား ရပ္ေနနုိင္တာဘာေၾကာင့္လဲ
ရဟတ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ဒလက္မ်ားပါရွိၿပီး ယင္းတုိ႔ျဖင့္ေရြ႕လ်ားပ်ံသန္းမႈ ျပဳလုပ္သည္။ လည္ပတ္
ေနေသာ ဒလက္၏အေပၚမ်က္နွာျပင္ႏွင့္ ေအာင္မ်က္ႏွာျပင္တုိ႔သည္ ေလထုကိုျဖတ္သန္းသြားၿပီး ၎
ကဖိအားနည္းရပ္၀န္း
တစ္ခုျဖစ္ေစကာ အေပၚသို႔ျပန္္တက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္မိုး
ေပၚသို႔ျပန္္တက္ရန္အတြက္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားကဲ့သို႔ေျပးလမ္းတြင္အရွိ္န္ယုူျပန္တက္ရန္မလိုေပ။ပ်ံတက္
မႈကိုဒလက္မ်ား၏ လည္ပတ္မႈျဖင့္ထိ္န္းခ်ဳပ္သည္။ဒလက္လည္ပတ္မႈအရွိန္မ်ားပါကပ်ံတက္ရွိန္လည္း
တိုးလာၿပိီး ရဟတ္ယာဥ္ပ်ံတက္ကာဒလက္လည္ပတ္မႈ အရွိန္ေလ်ာ့ပါကပ်ံတက္ရွိန္ေလ်ာ့ကာရဟတ္
ယာဥ္ဆင္းသက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ kရဟတ္ယာဥ္မ်ားေလထဲတြင္မေရြ႕မလ်ားေနနုိင္ျခင္းကေလယာဥ္မွွွွွွွဴး
က ကမာၻေျမႀကီးဆြဲအားကို ခံနုိင္ရည္ရွိေသာအေနအထားေရာက္ေအာင္ဒလက္၏အရွိန္ကိုထိန္းထား
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟု 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments: