Saturday, August 4, 2007

တစ္၀က္တစ္ပ်က္စိတ္

တစ္၀က္တစ္ပ်က္စိတ္

လုပ္ရေကာင္းမလား
မလုပ္ဘဲေနရေကာင္းမလား
အဲသည္လုိ ခ်ီတုံခ်တံုလုပ္တာဟာ
မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲ
အလုပ္တစ္ခု ရမ္းလုပ္တာထက္ေတာင္
ပုိျပီးဆုိးတယ္။
သေဘာကေတာ့
စက္ကြင္းကုိ ျမားနဲ့ပစ္တာဟာ
ဘယ္လုိပဲ မွန္းပစ္ပစ္
မွန္ႏုိင္ေသးတယ္မဟုတ္လား။
တက္တု္ိး

No comments: